تقویم آموزشی

ردیف

عنوان دوره های آموزشی اداره استاندارد / شش ماه دوم سال ۱۳۹۶

تاریخ برگزاری

۱

معرفی راه کارهای عمومی بهینه سازی انرژی در صنایع(۸ ساعت)

۲/۰۷/۹۶

۲

اصلاح الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقاء سلامتی با کاهش قند، چربی، نمک و اسیدهای چرب ترانس (۸ ساعت)

۹۶/۷/۱۳۶/۷/۱۲

 

محلول سازی و تیتراسیون (برای رشته های صنایع غذایی، شیمیایی، بسته بندی و نساجی)(۱۲ساعت)

۲۵/۷/۹۶-۲۷/۷/۹۶

۳

اصول فنی و بهداشتی در واحدهای تولیدی و ارزیابی برنامه های پیش نیازی (PRPs)(۸ساعت)

۱۷/۷/۹۶-۱۸/۷/۹۶

۴

تعیین زمان ماندگاری محصولات(۸ ساعت)

۲۴/۷/۹۶

۵

روش های صرفه جویی  مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در صنایع لبنی(۸ ساعت)

۱/۸/۹۶-۲/۸/۹۶

۶

بتن ریزی در هوای سرد و گرم (۸ ساعت)

۷/۸/۹۶

۷

سیستم ارزیابی خطر در نقاط کنترل بحرانیHACCP(۸ ساعت)

۲۰/۸/۹۶-۲۱/۸/۹۶

۸

نحوه صدور مجوزهای بهداشتی(۸ساعت)

۲۹/۸/۹۶-۳۰/۸/۹۶

۹

بهداشت و ضد عفونی خطوط تولید در محیط کار(۸ ساعت)

۴/۹/۹۶-۸/۹/۹۶

۱۰

آشنایی با استاندارد ۱۶۰۰۰ و تنظیم مشعل (۱۲ ساعت)

۲۲/۹/۹۶-۲۳/۹/۹۶

۱۱

روش های صرفه جویی مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در صنایع کمپوت و کنسرو (۸ساعت)

۲/۱۰/۹۶-۳/۱۰/۹۶

۱۳

دوره های شهر بازی برای ناظرین فنی و مدیران کنترل کیفیت(۶۰ ساعت)

۱۰/۱۰/۹۶-۱۶/۱۰/۹۶

۱۴

بسته بندی مواد غذایی (پلاستیک ، فلزی،کارتن و مقوا )( ۸ساعت)

۱۸/۱۰/۹۶

۱۵

بهداشت و ایمنی در سردخانه های دو مداره(۸ ساعت)

۲۳/۱۰/۹۶-۲۴/۱۰/۹۶

۱۶

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ( OHSAS 18001 )ساعت)

۲۹/۱۰/۹۶-۳۰/۱۰/۹۶

۱۷

قوانین و مقررات مواد خواراکی ،آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی(۴ساعت)

۲/۱۲/۹۶

۱۸

تشریح الزامات و ممیزی ۲۰۱۵       ( ISO 9001) (۱۲ساعت)

۵/۱۲/۹۶-۶/۱۲/۹۶

۱۹

اصول برچسب گذاری و نشانگرهای تغذیه ای(۸ ساعت)

۱۲/۱۲/۹۶-۱۳/۱۲/۹۶

۲۰

آشنایی با نظریه ها و تکنیک های نوین مدیریت کیفیت(۸ساعت)

۱۹/۱۲/۹۶-۲۰/۱۲/۹۶