• استاندارد سازی شهربازی ها
 • برگذاری کلاسهای آموزشی
 • بهینه سازی مصرف انرژِی

خدمات ماویژگی هایی که ما را از دیگران متمایز می کند

 • توضیح 1

 • توضیح 1

 • توضیح 1

 • توضیح 1

 • توضیح 1

 • توضیح 1


چرا باید ما را انتخاب کنید؟

شرکت حامیان صنعت بارثاوا در زمینه بازرسی آسانسور های برقی، بازرسی معیار مصرف انرژی و بازرسی وسایل تفریحی و تجهیزات بدنسازی مشغول می باشد

 1. عنوان ۱

   

  • رعایت اصل استقلال، بیطرفی و درستکاری در اعلام نظر حرفه‌ای در بازرسی‌ها
  • رعایت اصول رازداری در قبال اطلاعات محرمانه مشتریان و سایرذینفعان
  • اهتمام درتامین رضایت کارکنان بعنوان سرمایه های اصلی شرکت
 2. عنوان ۵
  • رعایت اصل استقلال، بیطرفی و درستکاری در اعلام نظر حرفه‌ای در بازرسی‌ها
  • رعایت اصول رازداری در قبال اطلاعات محرمانه مشتریان و سایرذینفعان
  • اهتمام درتامین رضایت کارکنان بعنوان سرمایه های اصلی شرکت
 3. عنوان ۴
  • رعایت اصل استقلال، بیطرفی و درستکاری در اعلام نظر حرفه‌ای در بازرسی‌ها
  • رعایت اصول رازداری در قبال اطلاعات محرمانه مشتریان و سایرذینفعان
  • اهتمام درتامین رضایت کارکنان بعنوان سرمایه های اصلی شرکت
 4. عنوان ۳
  • رعایت اصل استقلال، بیطرفی و درستکاری در اعلام نظر حرفه‌ای در بازرسی‌ها
  • رعایت اصول رازداری در قبال اطلاعات محرمانه مشتریان و سایرذینفعان
  • اهتمام درتامین رضایت کارکنان بعنوان سرمایه های اصلی شرکت
 5. عنوان۲
  • رعایت اصل استقلال، بیطرفی و درستکاری در اعلام نظر حرفه‌ای در بازرسی‌ها
  • رعایت اصول رازداری در قبال اطلاعات محرمانه مشتریان و سایرذینفعان
  • اهتمام درتامین رضایت کارکنان بعنوان سرمایه های اصلی شرکت

آخرین نوشته ها